Wyniki konkursu “Czytanie - moja supermoc”

Wyniki konkursu “Czytanie - moja supermoc”

Od połowy listopada uczniowie klas 4-8 zmagali się z zadaniem stworzenia plakatu promującego książkę i czytanie, które ilustrowało by hasło “Czytanie - moja supermoc”. Prace tworzono w zespołach. W ten sposób postały 62 plakaty opowiadające o czytaniu i literaturze językiem młodych odbiorców. Uczniowie także sami ocenili prace podczas przeprowadzonego plebiscytu. 

Oddano łącznie 143 głosy (w tym 4 nieważne). Najwięcej - 38 głosów zdobyła praca nr 22 autorstwa: Antoniny Gąsiorowskiej, Jakuba Góreckiego, Maurycego Józefowa i Jakuba Krokosa (kl. 8A).

Dużym uznaniem cieszyły się także prace: nr 15 przygotowana przez Julię Bajer, Jagodę Klatt, Gabrielę Kusak i Vidę Seddiq (kl. 5B) - 28 głosów i nr 25, której twórcami są: Oliwia Claus, Jagoda Gracz, Julia Kachelek, Marta Kwiatkowska, Julia Stachowiak (kl. 8C) - 23 głosy.

Nagrodami w konkursie są “Szkolne bilety Szpeniolka” pozwalającej na zwolnienie z obowiązku sprawdzenia wiedzy, bez negatywnych konsekwencji. Bilet jest jednorazowy (dzienny) i można go wykorzystać w roku szkolnym 2022/2023. 

Dodatkową nagrodę - biblioteki szkolnej, przyznano pracy nr 37 autorstwa: Kornelii Bernackiej, Zuzanny Filas, Julii Siadak i Aleksandry Szymczak (kl. 4A). W uzasadnieniu wyróżnienia podano następujące przesłanki: za inspirujące hasło promocyjne i przyciągającą formę wizualną. 

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy pomysłowości, umiejętności i talentów. Dziękujemy za pomoc w wzmacnianiu pozytywnego wizerunku książki i czytania.  

Wydarzenie było częścią projektu edukacyjnego “Moja szkolna biblioteka”.

Date

04 styczeń 2023

Tags

biblioteka