W celu zgłoszenia dziecka na zajęcia świetlicowe oraz  obiady w stołówce szkolnej prosimy o wypełnienie kart zgłoszeniowych, które są do pobrania na stronie internetowej szkoły.

Wypełnione karty należy przekazać wychowawcom klas w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Karty będą również udostępnione 1 września 2021 r. w dyżurce szkoły skąd będzie można je pobrać i zwrócić wypełnione w tym samym dniu do godziny 13.00. 

Zajęcia w świetlicy szkolnej rozpoczynają się 2 września 2021 r.

Obiady będą wydawane w stołówce od piątku 3 września 2021 r.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Karta zgłoszenia dziecka na obiady