Uczniowie klasy III c w ciekawy sposób utrwalali zdobytą na zajęciach wiedzę na temat warstw lasu. Wykonywali makiety nawiązujące do tematu przy użyciu zgromadzonych elementów. Kolejnym krokiem był opis swoich prac i omówienie poszczególnych pięter. Tematyka dotycząca lasu została również pogłębiona poprzez przygotowanie przyrodniczych albumów, w których dzieci w ciekawy sposób dokonały opisu liści różnych gatunków drzew.