W celu zgłoszenia dziecka na zajęcia świetlicowe prosimy o wypełnienie kart zgłoszeniowych, które są do pobrania na stronie internetowej szkoły.

Wypełnione karty należy przekazać wychowawcom klas w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

Karty będą również udostępnione 1 września 2021 r. w dyżurce szkoły skąd będzie można je pobrać i zwrócić wypełnione w tym samym dniu do godziny 13.00. 

Zajęcia w świetlicy szkolnej rozpoczynają się 2 września 2021 roku.

 

regulamin świetlicy (pdf)

karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (załącznik nr 1)

oświadczenie o zatrudnieniu (załącznik nr 2)