Tydzień w Gnieźnie przebywała młodzież oraz wychowawcy z niemieckiego Bad Berleburga.  Dwunastoosobowa grupa uczniów oraz opiekunowie Manfred Miiler oraz Sarah Friling przyjechała w ramach  trwającej już 11. lat wymiany międzynarodowej z gnieźnieńską palcówką - Szkołą Podstawową nr 10 (wcześniej Gimnazjum nr 4). Tematem tegorocznego spotkania było poznanie historii dwóch miast – Gniezna i Torunia.

Goście z Bad Berleburga ze swoimi wychowawcami przybyli do Gniezna na tydzień. Spotkali się ze swoimi kolegami ze Szkoły Podstawowej nr 10, u których przez tydzień byli zakwaterowani. W pierwszym dniu wymiany, zorganizowanej w ramach specjalnie przygotowanego projektu, odbyły się zajęcia integracyjne przygotowane przez wieloletniego opiekuna wymiany, nauczyciela ze Szkoły Podstawowej nr 10 – Macieja Maciejewskiego. Dzięki tym zajęciom młodzi ludzie z Bad Berleburga i Gniezna mogli lepiej się zapoznać. W tym dniu uczestnicy wymiany brali udział w lekcjach ze swoimi polskimi kolegami i koleżankami. Byli też oprowadzani po Pierwszej Stolicy Polski przez przewodnika Jarosława Mikołajczaka, który używając gwary, w bardzo ciekawy sposób potrafił zaciekawić młodzież z obu krajów. W godzinach południowych wszyscy uczestnicy projektu  mieli spotkanie w Urzędzie Miasta z prezydentem Gniezna Tomaszem Budaszem. W kolejnym dniu odbywały się zajęcia projektowe dotyczące historii Gniezna i Torunia. Były też przygotowane przez nauczycieli wychowania fizycznego zabawy sportowe. Po pobycie w szkole w programie było zwiedzanie gnieźnieńskiej parowozowni.

Dwa ostatnie dni wymiany to wycieczki do Torunia i Poznania – na Noc Naukowców. W sobotę goście w godzinach porannych udali się w drogę powrotną do Bad Berleburga. Organizatorami wymiany ze strony polskiej byli dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 Robert Andrzejewski oraz nauczyciela: języka niemieckiego Joanna Kamieniarz i geografii Maciej Maciejewski.