Rekolekcje wielkopostne - 3 - 5 kwietnia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna - 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

 

Egzamin gimnazjalny: (dni wolne dla uczniów SP z wykorzystaniem 3 dodatkowych dni wolnych z puli dyrektora)

1. część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00, z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek), z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00, z zakresu matematyki - godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek), na poziomie podstawowym – godz. 9:00,  na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

Egzamin ósmoklasisty: (dni wolne dla uczniów SP klas 1, 2, 4, 5, 7 oraz klas gimnazjalnych)

1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

Święto Pracy -  1 maja 2019 r. 

Dzień wolny - 2 maja 2019 r.

Święto Narodowe Trzeciego Maja - 3 maja 2019 r.

Boże Ciało - 20 czerwca 2019 r.

Koniec roku szkolnego - 21 czerwca 2019 r.