To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

W środę i czwartek wychowawcy klas otrzymają informacje do przekazania Rodzicom podczas zebrań.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

14 września o godzinie 17.15 odbędzie się zebranie z Rodzicami klas VI i VII poprzedzone spotkaniem na holu apelowym. Następnie Rodzice przejdą do klas na spotkanie z wychowawcą klasy.

14 września o godzinie  18.00 odbędzie się zebranie Rodziców klas gimnazjalnych w salach lekcyjnych.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

W czwartek 14 września o godzinie 16.00 w stołówce szkolnej odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej.