Uwaga Rodzice uczniów przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 10 w Gnieźnie. Prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkoły 2 zdjęć na legitymację szkolną w terminie do 15 sierpnia.

Informujemy, że podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła. Wyjątkiem jest podręcznik do religii, który kupują Rodzice.

Podręcznik do religii : ,,Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” wyd. Św. Wojciech 

 

Wyprawka dla uczniów klas pierwszych

 

 

Prosimy Rodziców uczniów,  którzy 2 września 2019 r. rozpoczynają  naukę w klasie 7 o dostarczenie do sekretariatu szkoły w terminie do 20 sierpnia, dwóch zdjęć do legitymacji szkolnej i świadectwa ukończenia klasy 6 SP.