„Ja w internecie" to program bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców miasta Gniezna od 25 r.ż. mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym. Nabór uczestników szkoleń odbywać się będzie przez cały okres trwania projektu, czyli do czerwca 2019 r.

Szczegóły projektu w pliku pdf.

  • u1
  • u2
  • u3
  • u4
  • u5
  • u6

Simple Image Gallery Extended