Prosimy Rodziców uczniów,  którzy 2 września 2019 r. rozpoczynają  naukę w klasie 7 o dostarczenie do sekretariatu szkoły w terminie do 20 sierpnia, dwóch zdjęć do legitymacji szkolnej i świadectwa ukończenia klasy 6 SP.