Uwaga Rodzice uczniów przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 10 w Gnieźnie. Prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkoły 2 zdjęć na legitymację szkolną w terminie do 15 sierpnia.

Informujemy, że podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła. Wyjątkiem jest podręcznik do religii, który kupują Rodzice.

Podręcznik do religii : ,,Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” wyd. Św. Wojciech 

 

Wyprawka dla uczniów klas pierwszych