12 września 2019

KLASY I 

17.00 – wszyscy rodzice klas I stołówka szkolna

17.30 – zebrania w salach

IA – 107

IB – 106

IC - 110

18.30 – stołówka szkolna  klasowe Rady Rodziców z klas pierwszych

 

KLASY II i III

17.00 – zebrania w salach

IIA – 102

IIB – 103

IIIA – 208

IIIB – 210

IIIC – 209

 

KLASY V, VI

17.30 – zebrania w salach

VA – 313

VB – 204

VC – 312

VIA – 203

VIB – 301

VIC – 311

 

KLASY VII

18.00 –  wszyscy rodzice klas VII stołówka szkolna

18.30 – zebrania w klasach

VIIA – 304

VIIB – 302

19.30 – stołówka szkolna klasowe Rady Rodziców z klas siódmych

 

KLASY VIII

18.00 – zebrania w klasach

VIIIA – 101

VIIIB - 310