Serdecznie dziękuję za współpracę przy realizacji międzynarodowego projektu NASZE MIASTO - NASZE GNIAZDO. Dzięki  wsparciu i przychylności, mogliśmy przeprowadzić tę wspaniałą akcję, która wpisała się złotą literą w historię naszej małej Ojczyzny. Chcielibyśmy w sposób szczególny podziękować za wsparcie merytoryczne oraz medialne rozpropagowanie naszego pomysłu, które przyczyniły się do ogromnego sukcesu tego nowatorskiego projektu. O sukcesie przedsięwzięcia niech świadczy fakt, że uczestniczyło w nim ponad 30 placówek edukacyjnych z Europy, Ameryki i Azji. Uczniowie i nauczyciele szkół rozsianych we wszystkich zakątkach naszego globu nie tylko zgłębili wiedzę o miastach i państwach szkół partnerskich oraz doskonalili kompetencje komunikacyjne w języku polskim i angielskim. Dodatkowo wszelkie efekty realizacji programu, każdy film, świadczy o niezwykłym kunszcie aktorskim i wysokim poziomie wiedzy uczniów, a szczególnie o wyjątkowych umiejętnościach pedagogicznych nauczycieli. Dokonania te przede wszystkim stanowią wzruszający dowód, że Ojczyzna i Patriotyzm to wartości żywe i cenione przez współczesnych, to również piękny prolog do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Z pełną odpowiedzialnością stwierdzamy, że cel jaki założyliśmy został w pełni zrealizowany. Świadczą o tym nie tylko słowa uznania, które napływają na nasze ręce czy wartościowe prace, ale przede wszystkim fakt, że mamy najwspanialszych ambasadorów polskości na całym świecie.

 
                                          
                                                                           Z wyrazami wdzięczności
                                                                                Małgorzata Tomczak
                                            prezes Klubu Nauczycieli Polskich i Polonijnych

 • IMG_9919
 • IMG_9920
 • IMG_9928
 • IMG_9929

Simple Image Gallery Extended

Nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 15 tys. złotych na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3. W miesiącu lipcu 2017 r. zostały zakupione nowości wydawnicze dla młodzieży oraz lektury.

W związku z otrzymaniem dofinansowania nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu edukacyjnego „Spotkania na Olimpie”, który został opracowany przez nauczyciela bibliotekarza panią Klaudię Matelską. Projekt skierowany jest do uczniów klas: IV, V, VII a i klas: II i III gimnazjalnych.

Założenia projektu:

Problem czytania w dobie kultury obrazkowej często spędza sen z powiek nauczycielom. Większość uczniów niechętnie sięga po lektury, a zamiast nich woli obejrzeć adaptacje filmowe lub przeczytać streszczenie książki poleconej przez nauczyciela. Motywowanie uczniów do czytania jest trudne i pracochłonne. Wyjściem naprzeciw temu wyzwaniu jest niniejszy projekt.

Założeniem projektu jest kształcenie nawyków czytelniczych uczniów, rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie.

 

Cele i szczegółowy plan działania

Miło nam poinformować, że w ramach projektu "Moje miasto - moje gniazdo" podjęliśmy współpracę ze szkołą polonijną Mayo Polish School Szkoła Promyk Westport w Westport w Irlandii. Już niebawem relacja z naszych działań.

Czytaj więcej o projekcie 

Back to school szkoła bazująca na technologii Microsoft, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami,
Back to school szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych na każdym etapie edukacji,
Back to school szkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów,
Back to school szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły.

Celem Programu "Szkoła w Chmurze" jest:

 1. Stworzenie trwałych ram wielopłaszczyznowej współpracy pomiędzy szkołami z Programu "eSzkoła Wielkopolska" i nie tylko.
   
 2. Dostarczanie różnych usług z zakresu techniki IT związanych z:
  - utrzymaniem w ruchu i moni­torowaniem stanu infrastruktury dostępowej do Internetu,
  - niezawodnością działania i bezpie­czeństwem,
  - serwisem szkolnej infrastruktury IT oraz lokalnej sieci Wi-Fi Partnerów Programu.
   
 3. Wdrożenie działań edukacyjnych skierowanych do kadry Partnerów Programu obejmujących: udział w szkoleniach, konferencjach i innych formach kształcenia zwiększających wiedzę i rozwijających umiejętności niezbędne do efektywnego wykorzystania technologii IT w edukacji.
   
 4. Promocja dobrych praktyk i nowych rozwiązań w zakresie wdrażania usług informatycznych u Partnera Pro­gramu i włączania ich do pracy szkoły z uczniem.
   
 5. Organizowanie akcji promocyjnych obejmujących urządzenia i oprogramowania w konkuren­cyjnych cenach dla Partnerów Programu.
   
 6. Stworzenie elektronicznej platformy wymiany poglądów dla dyrektorów i nauczycieli Partnerów Programu „Szkoła w Chmurze”.  

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 8 – Edukacja, Działanie 8.1. - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.3 - Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020).

Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji ICT 4.940 nauczycieli i 11.680 uczniów z 600 wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.

W ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia szkół:

Projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych, z wykorzystaniem aktywnych metod pracy z uczniem, pracy metodą projektu oraz metodą wyprzedzającą,a także różnych form pracy z zastosowaniem komputera i Internetu.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym przede wszystkim w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych, stosowania aktywnych metod pracy z uczniem oraz wykorzystania TIK w kształceniu.

Stworzenie wewnątrzszkolnej sieci internetowej umożliwiającej podłączenie szkół do regionalnej sieci edukacyjnej, stworzenie wielofunkcyjnej platformy edukacyjnej, dostarczenie do szkół zestawów pomocy naukowych niezbędnych do realizacji zadań uczniowskich.

Budowę sieci Wi-Fi w szkołach oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych w cyfrowe narzędzia dydaktyczne takie jak m.in.: laptopy, tablety; wspierające realizację zajęć z wykorzystaniem TIK.

Stworzenie aplikacji cyfrowych umożliwiających kontynuację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkołach po zakończeniu Projektu.