Szkodliwe treści to materiały, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój i psychikę dzieci i młodzieży.

Dzieci mogą na nie trafiać celowo lub przypadkowo, np. poprzez mylne wyniki wyszukiwania, spam czy reklamę.

 Istnieje 5 zagrożeń, które czyhają na młodych ludzi korzystających z Internetu:

• łatwy dostęp do pornografii i innych szkodliwych treści, np. scen przemocy,

• niebezpieczne kontakty – dzieci mogą paść ofiarami uwodzenia czy werbowania przez członków grup przestępczych,

• cyberprzemoc ze strony rówieśników,

• seksting, czyli dzielenie się swoimi nagimi zdjęciami lub filmami,

 • uzależnienie od komputera, gier czy mediów społecznościowych.

Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie. Uczul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. Podkreśl, że nie można ufać osobom poznanym w Sieci, ani też wierzyć we wszystko co o sobie mówią. Ostrzeż dziecko przed ludźmi, którzy mogą chcieć zrobić im krzywdę.

Z pozdrowieniami

Pedagog szkolny