Nazywam się Joanna Sztyma i jestem logopedą szkolnym.

Moja praca jest moją pasją. Lubię pracować z dziećmi i młodzieżą i dzielić się z nimi swoją wiedzą. Największy sukces to uśmiech moich uczniów i ich prawidłowa mowa.

Gabinet logopedyczny znajduje się naprzeciw świetlicy szkolnej.

Zajęcia logopedyczne dla dzieci odbywają się we wtorki, środy i czwartki według podanego harmonogramu.

 

wtorek 14.15 - 16.30

środa 11.45 - 16.00

czwartek 13.15 - 16.15

 

Rodziców chcących dowiedzieć się więcej na temat stosowanych metod i ćwiczeń, a także postępów dziecka w terapii zapraszam w każdą środę na godz. 16.00 do 17.30 na zajęcia otwarte.

W razie pytań zachęcam do kontaktu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Logopedia - nauka zajmująca się kształtowaniem prawidłowej mowy, zapobieganiem powstawaniu wad wymowy, likwidowaniem błędów i korekcją wad a także nauczaniem mowy w przypadku jej braku lub utraty.

Mowa jest często czynnikiem decydującym o kontaktach międzyludzkich, sukcesach zawodowych itp. Jest ona bardzo delikatnym instrumentem i nawet niewielkie dysfunkcje odbijają się na niej niekorzystnie.

Poważniejsze zagrożenie może stanowić:

- nieprawidłowa ciąża

- trudny lub nieprawidłowy poród

- niższe oceny w skali APGAR

- brak podstawowych odruchów fizjologicznych (ssania, płaczu itp.)

Z badań psychologów, pedagogów i logopedów wynika że występuje korelacja między rozwojem ruchowym i mową. Jeżeli dziecko ma opóźniony rozwój ruchowy to najczęściej występują zagrożenia w rozwoju mowy. Wśród zaburzeń mowy najczęściej spotykamy się z dyslalią.

Dzieci z zaburzeniami mowy funkcjonują w szkole zazwyczaj poniżej swoich możliwości. Świadome zaburzenia, cały swój wysiłek kierują na przebrnięcie przez wypowiedź, upraszczając jej treść i nie wyrażając w pełni swych myśli. Błędy popełnione w pisaniu kwalifikują ich pracę do najniższych ocen. Wykpiwane i ośmieszane przejawiają z czasem niechęć do rówieśników i szkoły. Nie udzielają się społecznie, rzadko są akceptowane w zespołach rówieśniczych. Przykre doświadczenia wytwarzają poczucie mniejszej wartości, skłaniają raczej do unikania mówienia, wywołują lęk przed wypowiadaniem się. Współczesny nauczyciel musi mieć świadomość, że jednym z najważniejszych celów edukacyjnych jest zapewnienie dzieciom optymalnych warunków rozwojowych. Wśród nich znajduje się umiejętność komunikatywnego posługiwania się językiem ojczystym w mowie i piśmie. To w przedszkolu i szkole dzieci mają doskonalić poprawność artykulacyjną, wyrazistość mówienia, wzbogacać słownik.

 

We wrześniu w klasach pierwszych logopeda przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne, które mają na celu wykrycie zaburzeń rozwoju mowy.

Badanie przeprowadzone jest w formie zabawy. Spontaniczna wypowiedź dziecka pozwala ocenić stan artykulacji głosek oraz zdolność wypowiadania się. Badaniu podlega również budowa i sprawność aparatu artykulacyjnego: języka, warg, żuchwy. Ocenie podlegają także czynności fizjologiczne takie jak oddychanie, gryzienie, żucie czy połykanie.

Po przeprowadzeniu badań przesiewowych logopeda przekazuje rodzicom terminy oraz godziny spotkań z uczniami. Rodzic otrzyma również deklarację czy zgadza się na zajęcia logopedyczne czy z nich rezygnuje. Uzupełnione deklaracje rodzic dostarcza wychowawcy.

 

Zakres działań logopedy w szkole:

 1. Przeprowadzenie badań przesiewowych służących wyłonieniu dzieci z zaburzeniami mowy (odbywają się we wrześniu);
 2. Organizowanie pomocy logopedycznej;
 3. Prowadzenie terapii indywidualnej;
 4. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji;      
 5. Wspieranie działań wychowawczych oraz profilaktycznych nauczycieli;
 6. Prowadzenie zeszytów do zajęć logopedycznych z zaleceniami do utrwalania w domu.

 

W ramach terapii logopedycznej dzieci wykonują ćwiczenia, mające na celu szybkie wyeliminowanie zaburzeń mowy, m.in. ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych czyli języka, warg, podniebienia miękkiego i policzków.

Terapia wad wymowy polega na korygowaniu zaburzonych głosek i wywołaniu głosek prawidłowych. Kolejny etap to utrwalanie głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach i mowie spontanicznej. Oprócz nauki poprawnej wymowy zajęcia logopedyczne mają na celu wzbogacanie słownika uczniów, umiejętności budowania swobodnej wypowiedzi pełnymi zdaniami, w poprawnej formie gramatycznej, a także ćwiczenie dykcji i płynnej wymowy.

Bardzo ważna w terapii logopedycznej jest rola rodziców i opiekunów!

 

Rodzic powinien:

 

 • Wspierać dziecko w terapii;                                                           
 • Dawać prawidłowe wzorce wymowy, zawsze mówić do dziecka poprawnie, wyraźnie, bez używania tzw. języka dziecięcego;
 • Jeżeli zauważymy u dziecka wadę zgryzu, należy zapewnić mu opiekę ortodontyczną, gdyż może ona być przyczyną nieprawidłowej wymowy;
 • Słuchać wypowiedzi swoich pociech, zadawać pytania, dużo rozmawiać, opowiadać, czytać;
 • Nie zawstydzać dziecka wadliwą wymową, nie żądać by kilkakrotnie powtarzało swoją wypowiedź, bo może to spowodować zahamowanie dalszego rozwoju mowy. Możemy powtórzyć po dziecku, dając prawidłowy wzorzec wypowiedzi, ale bez zbędnego komentarza;
 • Dopilnować aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia, prowadziło zeszyt wg wskazówek logopedy;
 • Czuwać aby dziecko codziennie przez około 10-15 min. wykonywało zadane ćwiczenia w domu.

Tylko taka postawa rodziców może przyczynić się do terapeutycznego sukcesu dziecka!!!

 

etapy