READING - CZYTANIE

Dodaj "R" oznaczające reading czyli czytanie do akronimu STEAM, a otrzymasz "STREAM". Jesteśmy przekonani, że czytanie książek jest bardzo istotnym elementem edukacji i musi mieć swoją literkę.

Spotkanie z pisarką Joanną Papuzińską, autorką znanych książek dla dzieci, było okazją do pokazania całego wachlarza uczuć jakie wywołuje czytanie książek.
Autorem fotografii oraz filmu z tego wydarzenia jest Piotr Robakowski.