Finanse a matematyka

Zapraszamy do udziału w XIX Powiatowym Konkursie Finanse a matematyka. 

„Finanse a matematyka" to przedsięwzięcie organizowane od 2002 roku wspólnie przez Urząd Skarbowy w Gnieźnie oraz Szkołę Podstawową nr 10 pod patronatem Ministerstwa Finansów (od 2011 r.). Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz średnich. Jego cel to popularyzacja wiedzy z zakresu podatków i nauka praktycznego wykorzystywania wiedzy matematycznej w życiu codziennym. Rywalizacja pomiędzy uczestnikami polega na prawidłowym wypełnieniu zeznania podatkowego na podstawie treści zadania, przedstawiającej sytuację finansową, rodzinną i zawodową hipotetycznego podatnika.

Od pierwszych edycji konkursu, ideą towarzyszącą organizacji turnieju było przede wszystkim rozpowszechnianie wśród młodego pokolenia wiedzy na temat rozliczania podatku dochodowego oraz umożliwienie mu zdobycia praktycznych umiejętności w wypełnianiu formularzy podatkowych. Z czasem, w obliczu wkraczania nowych technologii w różne sfery naszego życia, nacisk położony został również na wypełnianie zeznań w postaci elektronicznej. 

Szczegóły dotyczące XIX edycji konkursu zostaną wkrótce opublikowane na tej stronie.

 

 

Przykładowe zadania z roku szkolnego 2016/17

Zadanie dla szkoły podstawowej

Zadanie dla klas gimnazjalnych

Zadanie dla szkół ponadgimnazjalnych