Finanse a matematyka

Zapraszamy do udziału w XIX Powiatowym Konkursie Finanse a matematyka. 

„Finanse a matematyka" to przedsięwzięcie organizowane od 2002 roku wspólnie przez Urząd Skarbowy w Gnieźnie oraz Szkołę Podstawową nr 10 pod patronatem Krajowej Administracji Skarbowej. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz średnich. Jego cel to popularyzacja wiedzy z zakresu podatków i nauka praktycznego wykorzystywania wiedzy matematycznej w życiu codziennym. Rywalizacja pomiędzy uczestnikami polega na prawidłowym wypełnieniu zeznania podatkowego na podstawie treści zadania, przedstawiającej sytuację finansową, rodzinną i zawodową hipotetycznego podatnika.

Od pierwszych edycji konkursu, ideą towarzyszącą organizacji turnieju było przede wszystkim rozpowszechnianie wśród młodego pokolenia wiedzy na temat rozliczania podatku dochodowego oraz umożliwienie mu zdobycia praktycznych umiejętności w wypełnianiu formularzy podatkowych. Z czasem, w obliczu wkraczania nowych technologii w różne sfery naszego życia, nacisk położony został również na wypełnianie zeznań w postaci elektronicznej. 

Zaproszenie

Regulamin

Karta zgłoszenia uczestnika niepełnoletniego

Karta zgłoszenia uczestnika pełnoletniego

 ZGŁOŚ REPREZENTANTÓW SZKOŁY DO KONKURSU

 

Zadania i odpowiedzi z etapu powiatowego w latach 2017-2019

 

2019 

Zadanie dla szkół podstawowych  Odpowiedzi
Zadanie dla szkół ponadgimnazjalnych Odpowiedzi

 

2018

Zadanie dla szkół podstawowych Odpowiedzi
Zadanie dla gimnazjów Odpowiedzi
Zadanie dla szkół ponadgimnazjalnych Odpowiedzi

 

2017

Zadanie dla szkół podstawowych Odpowiedzi
Zadanie dla gimnazjów  Odpowiedzi
Zadanie dla szkół ponadgimnazjalnych Odpowiedzi