Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne

Uczniowie klas 2 i 3 rozwijają swoje umiejętności matematyczne na zajęciach pozalekcyjnych. Tym razem dzieci świetnie się bawiły kodując obrazki na macie do kodowania oraz rozwiązując zadania online o różnym stopniu trudności.