Kalendarz roku szkolnego 2019/20

 


Egzaminy ósmoklasisty - 16 czerwca 2020 r. (wtorek), język polski
Egzaminy ósmoklasisty - 17 czerwca 2020 r. (środa), matematyka
Egzaminy ósmoklasisty - 18 czerwca 2020 r. (czwartek), język obcy
Dodatkowy dzień wolny - 25 czerwca 2020 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 26 czerwca 2020 r.