SCIENCE - NAUKA

SCIENCE łączy tradycyjne matematyczno-przyrodnicze przedmioty szkolne w jedną całość. To zadanie bardzo trudne w tradycyjnej polskiej szkole ale możliwe do zrealizowania. Te połączone przedmioty to: matematyka, biologia, fizyka, chemia, geografia, przyroda, technika i informatyka. Problemy, które rozwiązują uczniowie są interdyscyplinarne i nie można ich zamykać w obrębie jednej lekcji, jednego przedmiotu.