MATHEMATICS - MATEMATYKA

Dobre nauczanie matematyki jest ważnym elementem kompleksowego programu STEM. Matematyka jest jednak czymś więcej niż tylko częścią STEM. Matematyka, której uczniowie uczą się w szkole, zawiera treści i sposoby myślenia, które mogą być wykorzystane jako narzędzia do rozwiązywania problemów STEM.

Nauka gry w szachy pozwala odkryć, określić i rozwijać twórczy potencjał, który drzemie w każdym młodym człowieku. Od września 2021 roku swoją przygodę z szachami rozwijają uczniowie klas pierwszych podczas obowiązkowych zajęć lekcyjnych, a także uczniowie klas drugich i trzecich podczas zajęć rozwijających uzdolnienia.

Szachy pomagają w myśleniu analitycznym i rozwijają myślenie logiczne, co wpływa na poprawienie wyników w przedmiotach ścisłych, szczególnie matematyki!