Informuję, że po powrocie do szkoły jest możliwość skorzystania z obiadów na stołówce szkolnej. Koszt jednego posiłku wynosi 4 zł. Kwota obiadów w maju wynosi: dla klas 4-6 to 24 zł, dla klas 7-8 to 12 zł. Płatności należy dokonać na konto szkolne do 21 maja. Jednocześnie informuję, że w dniach 25-27 maja stołówka szkolna będzie nieczynna z powodu egzaminów ósmoklasisty (dni wolne od zajęć dydaktycznych).

W razie pytań proszę o kontakt.

Karolina Czajkowska

W celu zgłoszenia dziecka na obiady w stołówce szkolnej prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej, która jest do pobrania na stronie internetowej szkoły. Wypełnione karty należy przekazać wychowawcom klas w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Karty będą również udostępnione 1 września 2020 r. w dyżurce szkoły skąd będzie można je pobrać i zwrócić wypełnione w tym samym dniu do godziny 12.30. 

Obiady będą wydawane w stołówce od czwartku 3 września 2020 r.

Regulamin do pobrania (pdf)

karta zgłoszenia dziecka na obiady (pdf)