ENGINEERING - INŻYNIERIA

Inżynieria czerpie ze wszystkich dziedzin STEM i stosuje je do rozwiązywania problemów oraz tworzenia innowacyjnych urządzeń, konstrukcji i oprogramowania.
Proces projektowania inżynierskiego - znalezienie problemu, wyobrażenie i planowanie, tworzenie i udoskonalanie - angażuje umysły dzieci w rozwiązywanie rzeczywistych problemów, pokazje, że uczenie się obejmuje testowanie i poprawianie błędów.