ART - SZTUKA

W edukacji STREAM sztuka (ART) jest jedną z sześciu dziedzin, a jej uwzględnienie jest bardzo ważne. Sztuka pomaga uczniom w rozwijaniu kreatywności, pomysłowości, umiejętności komunikacyjnych i wykonawczych, które są istotne w trakcie nauki, a także w znalezieniu pracy.