„Idź zdrojów tych śladem,

niech one przykładem Ci będą

i wskażą cnót drogę.”

 

Słowa Ludwika Niemojowskiego stanowią doskonałą ilustrację dla wydarzeń, które miały miejsce w naszej szkole 29 marca 2023 roku. Tego dnia bowiem nastąpiło uroczyste nadanie sztandaru. Uczniowie otrzymali znak, który stanowi symbol honoru i godności, który jest wyrazem małej ojczyzny oraz rzetelnej pracy dla niej. Sztandar to również wyraz szacunku dla patrona. Szkoła nosi imię Polskich Noblistów, których życie i osiągnięcia bez wątpienia można nazwać źródłem. Czerpią z niego uczniowie, dla których postacie te są wzorem do naśladowania.

 Ufamy, że obecność sztandaru w naszej szkole spowoduje, iż poczujemy się wspólnotą, która ma jasno określone cele i konsekwentnie dąży do ich realizacji. Obecność pocztu sztandarowego podczas uroczystości będzie podkreślać nasze przywiązanie do tradycji, historii i wartości wpajanych podczas edukacji w Szkole Podstawowej nr 10 im. Polskich Noblistów w Gnieźnie.

W czasie tej doniosłej uroczystości po odegraniu Hymnu Państwowego powitano gości. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły dr Robert Andrzejewski, który w swoim przemówieniu podziękował darczyńcom. Odniósł się też do historii szkoły oraz zaznaczył, jak istotne jest dla społeczności szkolnej posiadanie sztandaru. Symbolicznego wbicia gwoździ w drzewce sztandaru dokonali: Prezydent Miasta Gniezna Pan Tomasz Budasz, przedstawiciel rodziców Pani Lidia Kubiatowicz, Prezes firmy Expectum Pan Marek Borowicz, przedstawiciel firmy Urbis Pan Olaf Wiśniewski. Następnie Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Lidia Kubiatowicz, odczytała akt nadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 10 im. Polskich Noblistów w Gnieźnie. Sztandar przekazany został Prezydentowi Miasta Gniezna, panu Tomaszowi Budaszowi, który w uroczysty sposób wręczył go dyrektorowi szkoły, panu doktorowi Robertowi Andrzejewskiemu. Z jego rąk sztandar trafił do uczniów, którzy przysięgali, że będą strzec go z godnością.

Ważnym elementem uroczystości była prezentacja sztandaru dokonana przez panią dyrektor, Agnieszkę Puszczykowską-Glapa. Sztandar szkoły ma kształt prostokąta o wymiarach 110 na 100 cm. Wykonany jest z tkaniny, dwustronnie haftowanej techniką haftu wypukłego i płaskiego obszytej złotymi frędzlami koloru złotego o długości 6 cm.

Drzewiec sztandaru o wysokości 230 cm wykonany z drewna naturalnego jasnego zwieńczony jest głowicą w formie metalowej głowy orła w złotej koronie.

Awers sztandaru ma kolor niebieski. W środkowej części znajduje się wizerunek złotego medalu noblowskiego ukazującego popiersie Alfreda Nobla, na którym umieszczono nazwisko oraz daty jego narodzin i śmierci. Wokół tego symbolicznego znaku złotą nicią wyhaftowano pełną nazwę szkoły.

Rewers sztandaru jest czerwony i na takim tle umieszczone jest godło: biały orzeł, w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwróconym w prawo. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższych lotów oraz gotowość do pokonywania przeszkód i trudności.

Należy podkreślić, iż sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Pamiętając o jego wymowie, należy okazywać mu cześć i godnie go reprezentować.

Po zakończeniu tej części ceremonii odbyło się pierwsze ślubowanie na nowy sztandar. Tekst przysięgi wypowiedzieli przedstawiciele klas.

Po uroczystym ślubowaniu głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swych wypowiedziach podkreślili wyjątkowy charakter tej uroczystości oraz wartości reprezentowane przez patronów – Polskich Noblistów.

W dalszej kolejności odbyła się część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży szkolnej – montaż słowno – muzyczny pt. „W ogrodzie wartości”. Zaprezentowano w niej sylwetki polskich Noblistów, odwołując się do ich mów noblowskich oraz wartości, które wyznawali w swoim życiu. Szczególną uwagę zwrócono na: patriotyzm, pracę, życie człowieka w zgodzie z naturą, umiłowanie  tradycji i kultury narodu, wolność, skromność. W części tej nie mogło oczywiście zabraknąć elementów muzycznych. Uczniowie zaprezentowali również tańce: walca, kujawiaka z oberkiem oraz taniec ze wstęgami.Młodzi artyści za swoje występy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Ta  niezwykła uroczystość przetrwa w pamięci nas wszystkich przez długi czas…

 

https://youtu.be/d_QQK5WhxhM

https://www.sp10.gniezno.pl/pliki/wideo/sztandar.mp4