1 września 2021 r. - Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
11 listopada 2021 r. - Narodowe Święto Niepodległości
17 stycznia - 30 stycznia 2022 r. - Feriez zimowe

24 czerwca 2022 r. - Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych