Znakomita lekcja historii współczesnej i to tej najbliższej, bo dotyczącej miejsca zamieszkania, czekała uczestników spotkania z Markiem Szczepaniakiem. Pan Marek na co dzień kieruje Gnieźnieńskim Oddziałem Archiwum Państwowego w Poznaniu. W swojej zawodowej karierze pojawia się także w roli nauczyciela historii (Szkoła Podstawowa nr 10 i 12 w Gnieźnie), badacza i autora książek związanych z dziejami Gniezna. To właśnie ostatnio wydana publikacja “Dzieje osiedla Winiary w Gnieźnie”, napisana wspólnie z Grażyną Tychran, stała się pretekstem do wizyty autora w Szkole. Publika złożona z uczniów klas ósmych mogła wsłuchać się w zajmującą opowieść, między innymi o: założeniu osiedla, powstaniu samej szkoły i największym gnieźnieńskim zakładzie produkcyjnym – “Polanii”. Wystąpieniu towarzyszyły również fotografie dokumentujące życie mieszkańców Winiar w drugiej połowie XXI w.

Wydarzenie zrealizowano we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta Gniezna w ramach VIII Festiwal Fyrtel dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: “Kultura – Interwencje 2022”.